Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του Πρότυπου Σχολείου και των Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας

Θέμα: Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του Πρότυπου Σχολείου και των Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας