Πρόγραμμα Αγιασμού Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Θέμα: Πρόγραμμα Αγιασμού Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Καστοριάς