Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στο Π.Σ. και στα ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στο Π.Σ. και στα ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας