Προσωρινες Τοποθετήσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2022-23. Προσδιορισμός πίνακα λειτουργικών κενών

2308_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ