Προσωρινή Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Καστοριάς για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Καστοριάς για το διδακτικό έτος 2023-2024»