Προσωρινές Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις – Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικών του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΠΕ60-ΠΕ70_2023

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ_2023

2479_2023_Γ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΔΙΑΘΕΣΗΣ_ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΔΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_2023_signed