Πίνακες Τοποθετήσεων – Διαθέσεων – Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών – ΕΒΠ διδακτικού έτους 2022-23

Θέμα: Πίνακες Τοποθετήσεων – Διαθέσεων – Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών – ΕΒΠ διδακτικού έτους 2022-23