Πίνακες Λειτουργικών Κενών Αναπληρωτών Γενικής Αγωγής – Δηλώσεις Τοποθέτησης από Δ.Δ.Ε. Καστοριάς & Συμπλήρωσης Ωραρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΚΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 – ΠΕ60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ