Πίνακες αιτούντων μετάθεσης – οριστ. τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης – Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Κοινοποιούμε τους παρακάτω πίνακες:

α) αιτήσεων για μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε.

β) αιτήσεων σε περιοχές μετάθεσης Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

γ) αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, των εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  1. «Από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ».
  2. «Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2021 και ώρα 15:00».
  3. «Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές».

ΔΙΑΒ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤ_-ΒΕΛΤ_ – ΣΜΕΑ 2021-22 13-12-2021 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2021 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2021 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΤ_ΤΟΠΟΘ_-ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2021