Οριστική Τοποθέτηση – Βελτίωση θέσης Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ70.50 και ΠΕ71 ΕΑΕ Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79 Μουσικής και ΠΕ86 Πληροφορικής, που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Καστοριάς

Θέμα: “Οριστική Τοποθέτηση – Βελτίωση θέσης Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ70.50 και ΠΕ71 ΕΑΕ Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79 Μουσικής και ΠΕ86 Πληροφορικής, που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Καστοριάς”