Ομάδες Δημοτικών Σχολείων

Ομάδα 1
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
 • 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
 • 9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
 • 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
 • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
 • Δημοτικό Σχολείο Δισπηλιού
 • Δημοτικό Σχολείο Κορησού
 • Δημοτικό Σχολείο Μαυροχωρίου
 • Δημοτικό Σχολείο Πολυκάρπης
 • Δημοτικό Σχολείο Τοιχιού
Ομάδα 2
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού
 • Δημοτικό Κωσταραζίου
Ομάδα 3
 • Δημοτικό Σχολείο Διποταμίας
 • Δημοτικό Σχολείο Κολοκυνθούς
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων
 • Δημοτικό Σχολείο Μεσοποταμίας
 • Δημοτικό Σχολείο Νεστορίου
 • Δημοτικό Σχολείο Νέου Οικισμού
 • Δημοτικό Σχολείο Οινόης
 • Δημοτικό Σχολείο Χιλιοδένδρου

Σημείωση: Όλες οι ομάδες Δημοτικών σχολείων είναι όμορες μεταξύ τους.