Ομάδες Νηπιαγωγείων

Ομάδα 1
 • 1ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς
 • 2ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς
 • 3ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς
 • 5ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς
 • 6ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς
 • 9ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο  Καστοριάς
 • 10ο  Νηπιαγωγείο Καστοριάς
 • Ειδικό Νηπιαγωγείο Καστοριάς
 • Νηπιαγωγείο Δισπηλιού
 • Νηπιαγωγείο Κορησού
 • Νηπιαγωγείο Μαυροχωρίου
 • Νηπιαγωγείο Πολυκάρπης
 • Νηπιαγωγείο Τοιχιού
Ομάδα 2
 • 1ο Νηπιαγωγείο Άργους Ορεστικού
 • 2ο Νηπιαγωγείο  Άργους Ορεστικού
 • 3ο Νηπιαγωγείο Άργους Ορεστικού
 • 4ο Νηπιαγωγείο Άργους Ορεστικού
 • Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων
 • Νηπιαγωγείο Κωσταραζίου
Ομάδα 3
 • Νηπιαγωγείο Διποταμίας
 • Νηπιαγωγείο Κολοκυνθούς
 • 1ο Νηπιαγωγείο Μανιάκων
 • 3ο Νηπιαγωγείο Μανιάκων
 • 1ο Νηπιαγωγείο Μεσοποταμίας
 • 2ο Νηπιαγωγείο Μεσοποταμίας
 • Νηπιαγωγείο Νεστορίου
 • Νηπιαγωγείο Νέου Οικισμού
 • Νηπιαγωγείο Οινόης
 • Νηπιαγωγείο Πενταβρύσου
 • Νηπιαγωγείο Χιλιοδένδρου

Σημείωση: Όλες οι ομάδες νηπιαγωγείων είναι όμορες μεταξύ τους.