Νηπιαγωγεία – Διαδικτυακή συνάντηση με την έναρξη της σχ. χρονιάς 2023-2024

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή συνάντηση με την έναρξη της σχ. χρονιάς 2023-2024»

Ο Διευθυντής της ΔΠΕ Καστοριάς προσκαλεί τους Προϊσταμένους/νες των Νηπιαγωγείων σε διαδικτυακή συνάντηση ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.