Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την 6η Μαρτίου, πανελλήνια ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Θέμα: “Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την 6η Μαρτίου, πανελλήνια ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού”