Κύρωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Δ/ντών Ειδικού Δ.Σ. Καστοριάς

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής διευθύντριας Ειδικού Δ.Σ Καστοριάς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς»

3134_2023_Γ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_signed

6827 ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ Δ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ψ8ΒΛ46ΝΚΠΔ-7ΥΑ (1)