Κύρωση πίνακα τοποθετούμενων εκπαιδευτικών στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Θέμα: «Κύρωση πίνακα τοποθετούμενων εκπαιδευτικών στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς».