Κοινοποίηση Πινάκων Μετάθεσης – Βελτίωσης Θέσης – Οριστ. Τοποθέτησης Γενικής – Ειδικής Αγωγής

Υπενθυμίζουμε ότι:

  1. «Από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ».
  2. «Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022 και ώρα 15:00».
  3. «Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές».

 

ΔΙΑΒ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤ.-ΒΕΛΤ. – ΣΜΕΑ 2022-23 ΣΤΙΣ 21-11-2022_signed ΑΙΤΗΣΕΩΝ Γ.Α. ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2022-23 ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ε.Α. – ΣΜΕΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2022-23 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Γ.Α. ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΠΕ 2022-23 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑ – ΕΕΕΕΚ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΠΕ 2022-23 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ 2022-23