ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. – Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό Σεμινάριο: Σχολική βία και εκφοβισμός – καινοτόμες μέθοδοι αντιμετώπισης – συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων

Θέμα: “ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. – Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο: Σχολική βία και εκφοβισμός -καινοτόμες μέθοδοι αντιμετώπισης – συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων”