Σχολικές μονάδες Δ.Π.Ε Καστοριάς (σε λειτουργία)

Λειτουργούν 58 Σχολικές μονάδες

  • 28 Δημοτικά
  • 30 Νηπιαγωγεία