Σχολικές μονάδες Δ.Π.Ε Καστοριάς (σε λειτουργία)

Λειτουργούν 58 Σχολικές μονάδες (28 Δημοτικά 30 Νηπιαγωγεία )