Σχολικές μονάδες Δ.Π.Ε Καστοριάς (σε λειτουργία)

Λειτουργούν 57 Σχολικές μονάδες

  • 28 Δημοτικά
  • 29 Νηπιαγωγεία
WordPress Data Table Plugin