Τροποποίηση της Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Καστοριάς

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Καστοριάς»