ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων»

Ο Διευθυντής της ΔΠΕ Καστοριάς έχοντας υπόψη: την με αριθ. 04/06-05-2021 συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης από την Πέμπτη 06-05-2021 μέχρι και την Παρασκευή 14-05- 2021