Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εrasmus + KA1, 2020 – 2021

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Δράση μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης (ΚΑ1)», η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς σε κοινοπραξία με τα Νηπιαγωγεία: 1ο Καστοριάς, Κορησού και το ιδιωτικό «Μικροί Εξερευνητές», υλοποίησε για δεκαοκτώ μήνες, από 01-08-2020 έως και 31-01-2022, τη Δράση με τίτλο: «Πρόγραμμα SDGs για το νηπιαγωγείο: το νερό ως βασικός πόρος για ένα βιώσιμο μέλλον».

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθήτριες και οι μαθητές να γνωρίσουν το νερό ως φυσικό στοιχείο και την αξία του για τη ζωή και να ενδιαφερθούν αναφορικά με τη διαφύλαξή του συμμετέχοντας ενεργά σε σχετικές δράσεις ευαισθητοποίησης για τη μόλυνση και αλόγιστη χρήση του.

Με τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα, αφενός ενισχύθηκε η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και, αφετέρου, αποτέλεσε αφορμή να γνωρίσουν την περιοχή μας πολλοί ξένοι ομόλογοί μας. Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί μας παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: “Τhe best for preschool teachers” στην Μπολόνια της Ιταλίας του αναγνωρισμένου ευρωπαϊκού φορέα επιμόρφωσης ELA από 31-10-2021 έως 07-11-2021. Οι εκπαιδευτικοί κατά την εκεί παρουσία τους απέκτησαν γνώσεις, όξυναν δεξιότητες σχετικές με τη μεθοδολογία των Μοντεσσοριανών σχολείων και εξοικειώθηκαν με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις των σχολείων του Reggio Emilia.