Εργαστήρια Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Καστοριάς για εκπαιδευτικούς

Θέμα: “Εργαστήρια Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Καστοριάς για εκπαιδευτικούς”

Ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών Καστοριάς (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.) Καστοριάς θα πραγματοποιήσει τις επόμενες μέρες, μέχρι την λήξη του σχολικού έτους