Επιχειρησιακός στόχος

Επιχειρησιακός στόχος

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ.Α΄ – 23/2/2018) του νέου Οργανισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ:

Επιχειρησιακός στόχος κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εποπτεία και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της και των υποστηρικτικών αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου