Επιμόρφωση για την παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα

Θέμα: «Επιμόρφωση για την παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα»