Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας αρμοδιότητας της ΔΠΕ Καστοριάς

ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας αρμοδιότητας της ΔΠΕ Καστοριάς»