Εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις προσεχείς εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2022, πρόκειται να διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ, από 12 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου 2022 (σε τέσσερα (4) σαββατοκύριακα).

Στην Πύλη Ενημέρωσης της πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr) δημοσιεύθηκαν λεπτομέρειες για τη διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το χρόνο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων εκπαιδευτικών κ.α.

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.