Εκτέλεση προϋπολογισμού

Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ.Π.Ε Καστοριάς

Οικονομικό Έτος 2024

Οικονομικό Έτος 2023

Οικονομικό Έτος 2022


Οικονομικό Έτος 2021Οικονομικό Έτος 2020Οικονομικό Έτος 2019