Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών έτους 2023-2024

Θέμα: “Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών έτους 2023-2024”