Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Παράταση υποβολής αιτήσεων

Παρατείνεται η προθεσμία της πρόσκλησης εγγραφής και συμμετοχής στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. για την Γ΄ Φάση της «Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», ΟΠΣ (MIS) 5032906 λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος ως τις 18-04-2022.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων και όλων των δομών της εκπαίδευσης με μόνη προϋπόθεση να είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί.

Η επιμόρφωση αφορά σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών με ή χωρίς αναπηρίες, μαθητικών πληθυσμών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, π.χ. πρόσφυγες, Ρομά, σε συμπεριληπτικό πλαίσιο.

Η Επιμόρφωση υλοποιείται σε τρεις φάσεις ως εξής:

  • Α’ Φάση (Σεπτέμβριος 2021) 24 ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 20 επιμορφωτών/-τριών/πολλαπλασιαστών/-στριών από όλες τις περιφέρειες εκπαίδευσης.
  • Β’ Φάση (Νοέμβριος 2021 έως και 31-01-2022) 24 ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εως και 714 εκπαιδευτικών ήδη ενταγμένων στο Μητρώο της Πράξης.
  • Γ’ Φάση (έως και 30-09- 2022) 14 ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε έως 25.000 εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα και από όλες τις περιφέρειες εκπαίδευσης, κατανεμημένων σε πέντε εβδομάδες, (μίας δίωρης και τεσσάρων τρίωρων επιμορφωτικών συναντήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα εντάσσονται σε τμήματα της περιφερειακής ενότητας υπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας της υποβληθείσας αίτησης.

Προβλέπεται η υλοποίηση σε πρωινά (8.00-11.00) και απογευματινά τμήματα (17.00-20.00) και σε δύο περιόδους ως εξής:

  • Α’ περίοδος: Απρίλιος-Μάιος 2022
  • Β’ περίοδος: Ιούνιος- Ιούλιος 2022

Υποβολή αιτήσεων: έως και 18-04-2022 και ώρα 13:00

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:

α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

β) Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio → Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)

γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης → Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μαζί με την αίτηση) → Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Προσοχή: Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.