Διαπίστωση Οργανικών Υπεραριθμιών Eκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Θέμα: “Διαπίστωση Οργανικών Υπεραριθμιών Eκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς”