Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών Eκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας σε συνέχεια των Σχολικών Μεταβολών

Με υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι και να τοποθετηθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, από την Δευτέρα 23-08-2021 έως και την Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 13.00 μ.μ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kas.sch.gr

Επισημαίνεται ότι την υπεύθυνη δήλωση θα την υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι.

Tην Τετάρτη 24-08-2021 θα ανακοινωθεί η τελική απόφαση του ΠΥΣΠΕ σχετικά με τον χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών που θα χαρακτηρισθούν ονομαστικά ως λειτουργικά υπεράριθμοι, αφού τροποποιηθεί αναλόγως και η με αριθ.πρωτ. 2769/2021 απόφαση του Διευθυντή της ΔΠΕ Καστοριάς.

Με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Καστοριάς θα ενημερωθείτε για τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν & τις προθεσμίες αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία των δηλώσεων για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 – Νηπιαγωγών & ΠΕ70 – Δασκάλων θα παραταθεί μέχρι νεωτέρας. 

2_ΠΙΝΑΚΑΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ-2021-2022

2795_2η_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_2021

ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-2021