Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών Eκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το διδακτικό έτος 2020-2021

Θέμα : «Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το διδακτικό έτος 2020-2021»