Διαπίστωση Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών κλάδων: ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας από την Τετάρτη 18-08-2021 έως και την Παρασκευή 20-08-2021 και ώρα 10.00 π.μ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kas.sch.gr

1_ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ 2021-22

2021_ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

2741_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_2021

ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-2021