Διαδικτυακό Επιμορφωτικό σεμινάριο Campus Numérique- Ψηφιακή Άνοιξη 2021 για τους καθηγητές γαλλικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: « Διαδικτυακό Επιμορφωτικό σεμινάριο Campus Numérique- Ψηφιακή Άνοιξη 2021 για τους καθηγητές γαλλικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας»