Δήμος Νεστορίου – Λειτουργία Σχολικών Μονάδων την Τετάρτη 09-02-2022

Με απόφαση του Δημάρχου Νεστορίου η έναρξη λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεστορίου την Τετάρτη 09-02-2022 θα γίνει στις 09:00 πμ.