Δήμος Νεστορίου – Λειτουργία Σχολικών Μονάδων την Πέμπτη 03-02-2022

Με απόφαση του Δημάρχου Νεστορίου η έναρξη λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεστορίου την Πέμπτη 03-02-2022 θα γίνει στις 10:00 πμ.