Βελτιώσεις Θέσεων – Οριστικές Tοποθετήσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Καστοριάς – Προσδιορισμός εκ νέου κενών οργανικών κενών

1290_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ