Αναστολή διαδικασιών υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εθνικών εκλογών

Λόγω της προκήρυξης των Εθνικών – Βουλευτικών εκλογών, από σήμερα 29-05-2023, αναστέλλονται όλες οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού (οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις
Αφού δοθεί η απαραίτητη εξαίρεση από το Υπουργείο Παιδείας θα δοθεί παράταση δύο (2) ημερών για την ολοκλήρωση των δηλώσεων.

1641_2023_Γ_ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ_signed).