Αναπροσαρμοσμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης & Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Θέμα: “Αναπροσαρμοσμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς”