Αναπλήρωση Στελεχών Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς – Αιτήσεις έως Τετάρτη 24/08/2022 έως 12:00 μμ

Θέμα: Αναπλήρωση Στελεχών Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς – Αιτήσεις έως Τετάρτη 24/08/2022 έως 12:00 μμ