Ανακοινοποίηση στο Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

877_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_signedΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΔΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ