Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (ΦΑΣΧΑ)της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (ΦΑΣΧΑ)της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς»