Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση κενών θέσεων για εγγραφή στο 9ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Καστοριάς

Θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση κενών θέσεων για εγγραφή στο 9ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Καστοριάς