Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μεταθέσεων – Οριστ. Τοποθ. – Βελτιώσεων Ε.Α. – Γ.Α. – Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Υπενθυμίζουμε ότι:
1. «Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ».
2. «Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2023 και ώρα 15:00».
3. «Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές».