Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης – Οριστ. Τοποθ. – Βελτίωσης & ΣΜΕΑΕ

Κοινοποιούμε τους παρακάτω πίνακες:

α) αιτήσεων για μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ,

β) αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, των εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς και

γ) αιτήσεων για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  1. «Από 14-12-2020 μέχρι και 18-12-2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ».
  2. «Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2020 και ώρα 15:00».
  3. «Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑ 2020-21_signed

ΔΙΑΒ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ 2020-21 14-12-2020_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠ.-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2020-21_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2020-21_signed

ΔΙΑΒ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤ.-ΒΕΛΤ. 2020-21 14-12-2020_signed