Ανακοίνωση Οργανικά Υπεράριθμων – Πρόσκληση για Βελτίωσης Θέσης – Οριστική Τοποθέτηση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα: ¨Οργανικά Υπεράριθμοι – Πρόσκληση για Βελτίωσης Θέσης – Οριστική Τοποθέτηση¨

Καλούνται:
Α) οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ05 – Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών, ΠΕ79.01 – Μουσικών Σπουδών και ΠΕ86 – Πληροφορικής, που τον Οκτώβριο του 2023 υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση, καθώς κι εκείνοι/νες που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Δ.Π.Ε. Καστοριάς ή τοποθετήθηκαν προσωρινά ως νεοδιόριστοι,
Β) οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ70.50 – Δασκάλων που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης, καθώς κι εκείνοι/νες που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Δ.Π.Ε. Καστοριάς,
να υποβάλουν δήλωση κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν
από την Τρίτη 16-04-2024 και ώρα 9 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 21-04-2024, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς ακολουθώντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://itdipekas.sites.sch.gr/eTeachers/public/index.php