Ανακοίνωση Κύρωσης Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα υποψήφιων διευθυντών/ντριών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς -ΔΠΕ Καστοριάς- Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων

Θέμα: ¨Ανακοίνωση Κύρωσης Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα υποψήφιων διευθυντών/ντριών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς -ΔΠΕ Καστοριάς- Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων ¨