Ανακοίνωση Κύρωσης : α) Τελικού Πίνακα δεκτών και β) Τελικού Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Θέμα: Ανακοίνωση Κύρωσης : α) Τελικού Πίνακα δεκτών και β) Τελικού Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς