Ανακοίνωση Κύρωσης : α) Τελικού Πίνακα δεκτών και β)Τελικού Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών του Ειδικού Δ.Σ Καστοριάς – ΔΠΕ Καστοριάς

Θέμα: ¨Ανακοίνωση Κύρωσης : α) Τελικού Πίνακα δεκτών και β)Τελικού Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών του Ειδικού Δ.Σ Καστοριάς – ΔΠΕ Καστοριάς”